Menu
Obec Skřipov
Skřipovokr. Opava

Zahrádkáři Skřipov, spolek

Zahrádkáři Skřipov, spolek

V šedesátých a sedmdesátých létech minulého století docházelo v naši republice k značnému rozvoji zahrádkářské zájmové činnosti. Ve Skřipově zahájila svou činnost základní organizace Českého zahrádkářského svazu   o něco později, až 29.1. 1979. Počáteční obtížné období překonali členové ze Skřipova a Hrabství díky kamarádským a přátelským vztahům, kdy se základna rozrostla až na 35 členů. Prvním předsedou byl Milan Božoň, od r. 1984 František Hron. Činnost organizace spočívala v pořádání odborných přednášek, praktických instruktáží v zahradách, zajišťování odborné literatury, výsadby stromů, či  pořádání výstav.V r. 1986 až 1988 si za finančního příspěvku z Ústředního výboru ČZS v Praze, za pomoci tehdy místního národního výboru a hlavně svépomoci postavili moštárnu, umístěnou u klubovny TJ Sokol Skřipov. K vybavení objektu moštovacím zařízením již z důvodu sametové revoluce nedošlo. Po roce 1989 byl předsedou Ing. Ludvík Hon, ale spolek nevyvíjel žádnou činnost. Objekt využívali  tzv. mládežníci, dále pak TJ Sokol. Až v r. 2001 obnovili zahrádkáři  opět činnost. Členové se snažili navázat na svou předchozí tradici -  pořádali pro zájemce přednášky a besedy na různé téma. Moštárna postupem let  procházela dokončovacími stavebními úpravami venkovních i vnitřních prostor. V r. 2010 ukončil své členství předseda sdružení Ludvík Hon. Předsedkyni se stala Veronika Víchová, která ho v  předchozích létech ve funkci zastupovala. V r. 2009 se základní organizace odloučila od ČZS a zahrádkáři se stali občanským sdružením. Koncem r. 2015 se stal předsedou Josef Beil. Na základě změny zákona o občanských sdruženích se od r. 2016 přejmenovali na Zahrádkáři Skřipov,spolek.

Z porevoluční činnosti lze uvést, že od r. 2005 pořádá spolek každoročně sbírku šatstva pro Diakonii Broumov. V obci se členové zasloužili o výsadbu zeleně před OÚ, u ordinace praktického lékaře, také o úpravu farní zahrady. Do místního zpravodaje přispívají články o stromech, květinách, bylinkách, ovoci či zelenině. V průběhu let uspořádali několik výstav, tematických zájezdů, výletů, či výprav do okolí obce. Dlouhodobě se podíleli a podílejí na pořádání různých společenských akcí s farnosti, s obcí, se základní školou–dětský den,stavění a kácení májky, rozsvícení vánočního stromu,  obecní ples, besedy se seniory, přednášky a zájezdy pro občany obce.

Obec Skřipov každoročně ze svého rozpočtu přispívá na podporu spolku. Důstojnějším vybavením moštárny se zahrádkáři snaží zlepšit prostory k příjemnějšímu setkávání se nejen členů, ale i místních seniorů, kteří mají zájem o společné setkávání.

Zahrádkáři Skřipov chtějí nadále rozvíjet svou činnost jak ve svém poslání na svých zahradách či veřejných prostranstvích, tak na společenském životě v obci.

Mobilní rozhlas

Sociální sítě

Aktuální teplota

24.5.2024 16:05

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Realizované projekty