#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakt

Starosta:
Ing. Radim Čech
Tel: 604 205 840

Místostarostka:
Eva Ulmanová

Kotl.půjčky

Bližší informace naleznete ZDE.

Mobilní rozhlas

mob

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální teplota

22.11.2021 16:26

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Obsah

 

ROK 2021   banner

 

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: Rekonstrukce vnitřních prostorů kulturního domu v Hrabství

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme provedli stavební práce, na základě kterých došlo k rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu v Hrabství, a to zejména samotného sálu.

Uskutečněné stavební práce se týkaly výměny stávajících dřevěných obkladů na stěnách za nové (tyto obklady nově plní funkci akustické pohltivé stěny). Stropy z vlnitých podhledů byly pokryty pohltivým nástřikem a zvýrazněny lištou s LED páskem. Stěny ve zbytku sálu, a to nad obkladem stěn, byly vymalovány. Na těchto stěnách jsou nově namontovány obrazy tvořící akusticky pohltivé plochy. Byla osazena nová rozvaděčová skříň, byly provedeny nové rozvody včetně vypínačů a zásuvek, bylo instalováno nové osvětlení. Navrhované úpravy řešily architektonické změny v interiéru budovy, urbanistické řešení vnějšího vzhledu se přitom nezměnilo. Základní dispoziční koncepce sálu a zázemí se vstupy byla ponechána.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

plakátROK 2020   

MSKRekonstrukce sociálního zařízení - Mateřská škola Skřipov - Hrabství

MŠ

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova byla rekonstruována umývárna a WC v MŠ Hrabství. Požadována výše dotace je 148 918 Kč z celkové částky 382921,50 Kč .  

 ROK 2019   

MSKStudie řešící odvádění a likvidaci  odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami v obci Skřipov

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce ŽPZ/02/2019 byla vyhotovena studie řešící různé varianty odvádění a likvidaci odpadních a srážkových vod v obci. Studie obsahuje technickoenomické posouzení variant, která bude podkladem pro zvolení nejvhodnějšího řešení. Požadována výše dotace je 116 160 Kč z celkové částky 154 880 Kč.   

 
ROK 2018 

MSKModernizace občanské vybavenosti v obci Skřipov  a Hrabství Skřipov                                                                                                                                                          Z rozpočtu Moravskoslezského kraje, programu Podpora rozvoje a obnovy venkova Moravskoslezského kraje probíhá z důvodu špatného technického stavu výstavba nových osvětlených zastávek.                                                                                      Požadovaná výše dotace je 400 000 Kč z celkové částky 1 000 000Kč.

Hrabství

 ROK 2017            Rekonstrukce veřejného osvětlení Skřipovmsk

Rekonstrukce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora obovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017.

Celková částka 743 545 Kč byla dotována 282 472,75 Kč. 

 ROK 2016 

Projekt nevyužívané budovy č.p.80 

Na přestavbě nevyužité budovy bývalé základní školy č.p.80 na pečovatelské byty a obecní úřad jsme využili mnoho dotačních titulů, jejichž soupis naleznete níže. Byl to vleklý projekt jež jen dotační dokumentací provázel obec od roku 2011.

Za finanční podporu děkujeme.

před

po


ROP                                                                                                    Přestavba objektu na obecní úřad dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko,rok 2014                                                                                                                                     Dotace: 2774 441,43 Kč                                                                                                          


opžp                                                                                                                                                                                                  Základní škola Skřipov č.p.80 - Snížení energetické náročnosti z Operačního programu životního prostředí, výzva č.50, pro rok 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dotace: 766 189,99 Kč z celkové částky 1 870 389,42 Kč.                                                                                                                                                mmrB.j.7-PB-PČB Skřipov (Přestavba objektu č.p.80 na sociální byty) z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 z Ministerstva pro mísní rozvoj. Na tento projekt bylo žádáno již v roce 2013, kdy z důvodu schválení dotace proběhlo až koncem roku 2013 s podmínkou realizace dokončit stavbui v témže roce, nebyla dotace využita. V roce 2014 obec tedy zažádala opětovně.

 

Celková částka projektu činí 4.680 608,67 Kč z toho dotace: 4. 199 999,62 Kč


ROP
Nevyužitá základní škola v obci Skřipov z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP) žádost z roku 2011.
 
 
 
  Dotace na sanaci budovy činí 1.400 484,19 Kč z celkové částky 2.463.621,87 Kč.
 

MSK Projektová dokumentace - Nevyužitá základní škola v obci Skřipov z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu na podporu projektové  dokumentace

Celkováčástka 296 000Kč byla dotována 207 200Kč na projektovou dokumentaci.

 ROK 2015Dotace na vybavení ZŠ    "Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život"

ROP

Pro ZŠ a MŠ Skřipov byla realizována dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt "Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život " s reg. číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01662. Na vybavení učeben IT technikou a učebními pomůckami.

obr

 

Celková částka projektu činí  845 879,23 Kč (Dotace 718 997 Kč, vlastní zdroje  126 881,23Kč).Kulturní dům Hrabství - snížení energetické náročnosti
opzp

web

                       Celková částka projektu činí   3 233 139,41Kč (Dotace 2 089 960,16Kč).Základní škola Skřipov - snížení energetické náročnosti

opzp

zš

zš2Celková částka projektu činí 7 837 128 Kč (Dotace 7 053 414Kč).

 

____________________ROK 2014___________________

Kaple Hrabství - snížení energetické náročnosti

opzp

kaple

15.11.2014 byl dokončen projekt Kaple Hrabství - snížení energetické náročnosti z Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 50.

Celková částka projektu činí 1 270 717Kč (Dotace 643 486,98Kč). 

Budova dílen - snížení energetické náročnosti

opzp

dílny

15.11.2014  Byl dokončen projekt Budova dílen - snížení energetické náročnosti z Operačního programu Životního prostředí výzva č.50. Cílem byla přestavba a zateplení budovy s využitím pro účely pobočky České pošty a místní knihovny. 

Celková částka projektu činí 2 192 234,19 Kč (Dotace 916 480,99 Kč) 

____________________ROK 2013___________________

MSK

Projektová dokumentace - Zateplení a výměna zdroje tepla OÚ a pošty Skřipov

fot

Celková částka projektu činí 187 109 Kč (Dotace 129 500 Kč, vlastní zdroje 57 609 Kč).MSK

Skřipov- Pomníky padlým v I. a II. světové válce - restaurování a obnova areálu 

 předpo

Celková částka projektu činí 97 405Kč(Dotace 40 000Kč, vlastní zdroje 57 405Kč).MMR

Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ v obci Skřipov

před popředpo

předpo

předpo

předpo

Celková částka projektu činí 452 349Kč (Dotace 316 644Kč, vlastní zdroje 135 705Kč).

__________________________________________________________________________

opzp Hasičská zbrojnice Hrabství - snížení energetické náročnosti

 

has

hasič

___________________ROK 2012____________________

Prodloužení kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu v obci Skřipov - část Hrabství 

  • z Programu rozvoje venkova - Státní zemědělský intervenční fond.
  • z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel na spoluúčast obce Skřipov

SZIFMSK

 

 

(Celková částka za projekt 1.635 189 Kč, dotace z MSK 119 014Kč, ze SZIF 1.354 812Kč, vlastní zdroje 161 363Kč)-

 MSK

Územní plán Skřipov

Územní plán obce Skřipov byl pořízen za podpory Moravskoslezského kraje (Celková částka 284 350 Kč, dotace 227 480 Kč, vlastní zdroje 56 870 Kč).