Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Heraldický znak a prapor obce

znak

Znak: Ve zlatém štítě stříbrný kůl se třemi červenými obrácenými krokvemi. Vpravo na pahorku listnatý, vlevo jehličnatý strom, vše přirozených barev.

prapor

Prapor: Zelený list s bílým středovým kůlem širokým 1/5 délky listu. Na kůlu tři červené obrácené krokve široké 1/3 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

FARNOST SKŘIPOV

f

http://www.faraskripov.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení z 32.zasedání ZO Skřipov

USNESENÍ

z 32. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov

konaného dne 9.8.2017

                            

ZO schvaluje:

270/32 - Program zasedání rozšířený o bod  6) „Žádost Nadačního fondu Pavla                             Novotného Chlebičov o poskytnutí finančního daru“ a bod 7) „Úprava přílohy                 Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a území MSK veřejnou linkovou                       dopravou – oblast Opavsko“

271/32 – Zadat úpravu projektové dokumentace na „Rekonstrukci a rozšíření                               sportovního areálu ve Skřipově“ dle požadavku Tělovýchovné jednoty Sokol                  Skřipov včetně inženýrských činností zpracovateli projektu            

272/32 – Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Skřipov a firmou Dataspol s.r.o., Hradec nad                Moravicí – Bohučovice 43, 747 41, IČ 29447861

273/32 – Rekonstrukci místních komunikací na pozemcích parc.č. 1643, 1590/4, 1667/1               k.ú. Skřipov

274/32 –  Uzavřít SOD s firmou STAMEX spol. s r.o., Březová 8, 747 44, IČ 64084256 dle               předložené nabídky

275/32 -  Rozpočtové opatření č. 5

276/32 -  Poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč a uzavření Smlouvy darovací –                     finanční dar č. 9/2017 s Nadačním fondem Pavla Novotného se sídlem ul.                       Vrchní 280, Chlebičov, 747 32, IČ 04918304

ZO ruší:

277/32 –  Usnesení č. 250/30 o uzavření  Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na                   území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou  dopravou – oblast Opavsko               ze dne 29.5.2017

ZO schvaluje:

278/32 – Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje                   veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko včetně Přílohy č. 1 mezi                           Moravskoslezským krajem a Obcí Skřipov

ZO neschvaluje:

279/32 – Záměr na odprodej části pozemku parc.č. 476/19 k.ú. Skřipov

ZO ukládá:

280/32 -  Zpracovat finanční studie na pozemkové lokalitě „směr hřiště – Balaton“ a                   „směr Jakubčovice“ za účelem výstavby individuálního bydlení a vyvolat                       jednání s vlastníky dotčených parcel

              Termín: 30.9.2017

 

 

 

                                                                                                                                         ------------------------                                      ----------------------------

Eva Ulmanová                                                 Ing. Radim Čech

            místostarostka                                                    starosta

Vyvěšeno: 30. 8. 2017

Datum sejmutí: 15. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět