Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Heraldický znak a prapor obce

znak

Znak: Ve zlatém štítě stříbrný kůl se třemi červenými obrácenými krokvemi. Vpravo na pahorku listnatý, vlevo jehličnatý strom, vše přirozených barev.

prapor

Prapor: Zelený list s bílým středovým kůlem širokým 1/5 délky listu. Na kůlu tři červené obrácené krokve široké 1/3 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

FARNOST SKŘIPOV

f

http://www.faraskripov.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Současnost obce

Ze Skřipova se rozbíhají silnice na všechny strany. Na východ vede silnice k Hrabství, které je v současnosti součástí obce, na sever do Jakubčovic, na jih na Požahu, na jihovýchod přes Starou Ves do Bílovce, vzdáleného 12 km, a na severozápad přes Hradec nad Moravicí do 16 km vzdálené Opavy.
 
Katastr Skřipova má rozlohu 1.910 ha a Hrabství 435 ha, což obec řadí na druhé místo co do velikosti rozlohy katastru mezi ostatními obcemi opavského okresu. Třeba však uvést, že z celkové plochy Skřipova vlastní město Opava více než 1.300 ha lesů.
 
Obě části obce sousedí na severu s Jakubčovicemi, které jsou součástí Hradce nad Moravicí, a Hlubočcem, na východní a jižní části pak hraničí s obcemi okresu Nový Jičín, a to  Výškovicemi, Slatinou, Starou Vsí, na západě hranic Skřipova jsou obce Leskovec, Březová a Lesní Albrechtice.
 
Skřipov leží v nadmořské výšce 486 m, Hrabství 445 m, přičemž na jih od Skřipova, v Leskoveckém lese, je několik míst s nadmořskou výškou přes 500 m.
 
Katastr obou částí Skřipova je většinou lesnatý, nezalesněné je pouze okolí vesnic. Většina potoků, které pramení na zmíněném území, odtéká směrem k Odře na východ nebo jihovýchod. Jen Hradečná je přítokem Moravice. Jižní částí obce teče Skřipovský potok, severně od Hrabství protéká Setina, oba jsou přítokem Bílovky, která se vlévá do Odry.
 
V leskoveckém lese u silnice směrem k Požaze je přírodní rezervace U leskoveckého chodníku. Má rozlohu asi 30 ha a jsou v ní zbytky přirozeného porostu – smrk, modřín, jedle, buk, jasan.
 
Různého věku, vzdělání a zaměstnání jsou občané žijící v obou částech obce, ve Skřipově a v Hrabství. V každé obci platí staré známé pořekadlo: „Co občan, to názor“. U nás ve Skřipově je těchto názorů 1030 (Skřipov 735, Hrabství 295), což je číslo udávající počet občanů k datu 31.12.2017.
 
Po zdravotní stránce je o občany postaráno v ordinaci praktického lékaře, který v naší obci ordinuje. O vzdělání našich dětí se starají v ZŠ a MŠ Skřipov, ktrerá byla před několika málo lety zrekonstruována. Mateřinky jsou v obou částech naší obce. Podrobnější informace o škole naleznete v samostatné části.
 

Další část těchto stránek je ještě ve výstavbě..

Občanská vybavenost

  • Škola
  • Školka
  • Kulturní dům
  • Hasičská zbrojnice Hrabství
  • Hasičská zbrojnice Skřipov
  • Kaple Hrabství
  • Hřiště TJ Sokol